Skip to content

O společnosti

Vyrábíme režné tkaniny na zakázku

Sehraný tým obchodníků, technologů a výroby dává záruku, že se zákazníkům firmy Sumtex Europe dostane perfektního servisu a zhotovené tkaniny budou odpovídat požadovaným parametrům a kvalitě.

Vysoká odbornost a kvalifikovanost pracovníků, komplexnost zpracovávaného materiálu a flexibilita strojního vybavení umožňují pružně reagovat a efektivně uspokojovat potřeby zákazníků firmy Sumtex Europe.

Požadavky na finální úpravu vyrobených tkanin je schopna firma Sumtex Europe zajistit v kooperujících úpravnách.

Společnost Sumtex Europe je stabilní českou firmou s 25 letou historií. Je v majetku jediného vlastníka a zaměstnává 85 zaměstnanců. 90 % produkce je exportováno do západní Evropy.

Každý rok vyrobíme na 8 000 000 bm režných tkanin.

Ekologie a nakládání s odpady

Po celou dobu působnosti se zaměřuje na minimální dopady na naše životní prostředí. Při svém podnikání firma respektuje principy udržitelného rozvoje, který vnímá jako neustálé zajišťování vzájemného souladu mezi třemi kategoriemi požadavků: ekonomickými, sociálně-kulturními a environmentálními. Přitom zejména environmentální rozměr udržitelného rozvoje je ve společnosti chápán jako odpovědnost vůči budoucím generacím.

Společnost Sumtex Europe se řídí platnými právními předpisy a souvisejícími požadavky. Hlavní legislativní požadavky, které se týkají oblasti ochrany životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce jsou plněny.

V oblasti nakládání s odpady se soustřeďuje na důslednou separaci našich odpadů. Využitelný druhotný materiál z naší výroby vznikající jako vedlejší produkt, třídíme dle druhu materiálu lisujeme a dále prodáváme k dalšímu využití.

V roce 2014 se společnost zapojila do projektu Zelená firma.